Phương thức kết nối

mPoS cung cấp 2 phương thức để merchant lựa chọn kết nối/tích hơp

1. Kết nối qua hệ thống API

2. Kết nối Web/App